Visie

Aandacht. De blik van een buitenstaander. Uitbouwen wat goed gaat. Resultaatgericht. Leren van ervaring.

Als er druk is om te veranderen, wordt het spannend: "het moet, want anders...". Druk kan van binnen of van buiten komen: nieuwe ambities, keuzes voor nieuwe methoden van werken, fusie of juist verzelfstandiging. JMD Advies helpt beslissingen en keuzes te "vertalen" naar gedrag. Wij bieden support om goed te functioneren, individueel, als team en als organisatie. Wij geloven in oplossingsgericht werken en in leren door reflectie. Oplossingsgericht is een methode die snel resultaat oplevert; je eigen motivatie en inzicht staan centraal. Leren door reflectie werkt op de diepere laag: welke overtuigingen en aannames sturen mijn gedrag?

Om gewoontes te doorbreken moeten we de comfortzone verlaten. Dat is niet altijd aantrekkelijk. Wij hebben als buitenstaanders meer vrijheid om gewoontes ter discussie te stellen. JMD werkt met respect voor wat effectief is en met aandacht voor de mensen en hun ervaring in de organisatie. Juist de combinatie van in- en externe inbreng in de verandering geeft succes.
Bij het proces van veranderen letten we sterk op de keuzes die de organisatie maakt, de kwaliteiten van de mensen, en de omgeving waarin die optimaal tot hun recht komen. Waar mensen nieuwe kwaliteiten moeten ontwikkelen zetten we training in. Waar nodig kunt u projectmanagement en procesbegeleiding van ons verwachten.

Door samenwerking met precies de goede specialisten kunnen we steeds innovatieve diensten aanbieden. In 2015-'16 kwamen bijvoorbeeld twee co-producties tot stand: teamtraining en dynamische webinars in samenwerking met Karen van Dalsem van Dekkers&BLIK.

Onze visie wordt regelmatig gevoed door het lidmaatschap van verschillende professionele verenigingen, waaronder
Noloc

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

knop innoveren
knop samenwerken
knop leren
knop loopbaan